Polní pokus řepka – MJM Litovel

Ve spolupráci s MJM Litovel jsme založili pokus s různými výsevky řepky od 250 tis po 450 tis jedinců na hektar.
 

(1) Podle předpisové mapy jsme zaseli strojem Kinze 3500 8R Interplant s roztečí řádků 37,5 cm. Kontrola v Dolanech 22.4. 2021.

(2) Porost po přesném secím stroji je vyrovnaný a ve vyšší růstové fázi.

(3) Kontrolní pozemek byl zaset klasickým obilním secím strojem s výsevkem 500 tis jedinců na hektar.

(4) Výsevek 350 tis jedinců/ha přesným secím strojem Kinze.

(5) Rozdíly mezi variantami po přesném secím stroji a obilním secím stroji jsou patrné.

(6) Veškeré vstupy do porostu jsou realizovány napříč jednotlivými políčky.