POLNÍ DEN ŘEPKY LG v ZD Dub nad Moravou

V úterý 24.5.2022 se na pozemcích ZD Dub nad Moravou konal Polní den řepky LG.
Firma P & L, spol. s r.o. se zde prezentovala přehlídkou zemědělské techniky. Návštěvníci se mohli blíže seznámit s přesným secím strojem Kinze 3500 8R Interplant, Köckerlingem Allrounder – Flatline 6 m a Tatrou Phoenix 6x6, které postupně představil Jakub Nábělek.

Z předností technologie setí v úzkořádku podtrhl fakt, že secí stroj seje semena na konečnou vzdálenost 37,5 cm v řádcích s přesně nastaveným počtem jedinců na hektar. Také uložení osiva do půdy je z hlediska dodržení hloubky podstatně preciznější, než jak je tomu u klasických secích strojů na obilí. Účastníci akce mohli posoudit, že porost po secím stroji Kinze byl vyrovnaný a silný. Výhodou této technologie je snadná změna rozteče řádků ze 75 cm na 37,5 cm, a to přímo na poli během několika minut. Secí stroj lze navíc využít k setí kukuřice, slunečnice, tak i sóji. Dále pan Nábělek poznamenal, že úzkořádková technologie vykazuje pro všechny plodiny vyšší výnos a pro kukuřici na mírně erozně ohrožených pozemcích také vyšší protierozní ochranu. Secí stroj Kinze je ideální variantou pro setí do nezpracované půdy, meziplodin, po sklizni na GPS, zakládání porostu v systému směsných kultur, jakož i pro klasicky zpracovanou půdu. Dalším představeným strojem byl Köckerling řady Flatline patřící do rodiny strojů Allrounder. Součástí dne byla komentovaná prohlídka odrůdových pokusů a pokusů s přesným setí na vzdálenost 25, 35 a 45 cm, předtasvení biologické stimulace řepky od BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. a řezbářská show.