Pokus s řepkou v Kadově 2020–2021

Založili jsem společně se zemědělským podnikem KADOV u Strakonic polní pokus s řepkou technologií Kinze.
 

1) Přesný secí stroj Kinze s roztečí řádků 37,5 cm jsme seli varianty výsevků 250, 350, 450 tis jedinců na hektar. Kontrola je seta obilním secím strojem s výsevkem 500 tis. jedinců. Termín setí 27. 8. 2020.

2) Kontrola porostu 19. 4. 2021, na levé straně výsevek 350 tis a na pravé 450 tis. jedinců

3) Detail varianty 350 tis jedinců na hektar. Výhodou přesného setí technologie Kinze je skutečnost, že rostliny jsou rozmístěny v řádku s přesnou vzdáleností, která se pohybuje nad deset centimetrů.

4) Kontrola byla seta konvenčním secím strojem. Porost sice má potřebný počet jedinců ovšem v zásadně rozdílných vývojových fázích rostlin. Vstupy od zasetí do doby sklizně budou stejné, ovšem na parcely po Kinze mají podstatně vyšší účinnosti a efekt, protože přesně setý porost je uniformní a ve stejné fázi organogeneze rostlin.

5) Přesný secí stroj dokáže založit kvalitně porost řepky i na souvratích a okrajích pozemků. Je to dáno tím, že si stroj Kinze umí vytvořit seťové lůžko řezacím zvlněným diskem – koltrem.  Také proto, že secí botka má vyšší přítlak, pracuje mnohem precizněji a dokáže lépe “uhlídat“ hloubku setí na rozdíl od konvenčního secího stroje.