NOVINKA PRO PŘÍSEVY TTP

Článek uveřejněný v časopisu Mechanizace zemědělství č. 3/2022
V zemědělské praxi je bohužel péče o trvalé travní porosty značně podceňována. Louky a pastviny jsou často spíše „výstavou“ plevelů a rostlinných druhů, které negativně ovlivňují druhovou skladbu. Přitom tato je základem pro nutriční kvalitu TTP a to jak z pohledu pastvy, tak i sklizně sena, či senáže.

Firma P & L, spol. s r. o., vyrábí již několik let secí kombinaci pod označením Ripper 300, která je optimálním řešením, jak zlepšit druhovou skladbu na TTP. Je to nejefektivnější technologie v oblasti přísevů na trhu, protože vykazuje nejvyšší vzcházivost přisetých druhů a to okolo 80 %. To je základ k úspěchu. Osiva nejsou levná, a pokud se na TTP jen tak rozmetají nebo zavláčí, jsou to „vyhozené peníze“. Pro rok 2022 společnost P & L připravila mnoho inovací, které technologii posouvají ještě dál. U nového stroje Ripper 300 je zachován systém se zvlněnými disky, takzvanými turbo koltry. Ty zpracovávají úzké pásky půdy, jinak řečeno připravují seťové lůžko. Do těchto pásků dvoudisková secí botka uloží osivo na potřebnou hloubku, kterou je možné nastavit centrálně hydraulickou pístnicí. Jedině tak je zajištěna vysoká vzcházivost semen…

Celý článek si můžete přečíst zde.