Nové technologie při pěstování brambor

Uveřejněno v týdeníku Zemědělec č. 17/2024

Při pěstování brambor zejména na svažitých pozemcích může docházet ke znečištění vod v důsledku vodní eroze, vyplavování a smyvu živin (nejvíce nitrátů) z aplikovaných hnojiv. Ve spolupráci s českým výrobcem zemědělské techniky společností P & L, s. r. o., jsme vyvinuli a ověřili nové stroje a půdoochranné postupy, které zvyšují zadržení vody ze srážek v půdě, omezují její ztráty erozi a zvyšují efektivnost hnojení při pěstování brambor.

Úpravou tvaru hrůbků a brázd, jejich kultivací a aplikací hnojiv do kořenové zóny došlo ve srovnání s konvenčními postupy ke snížení ztrát půdy po intenzivních srážkách v průměru o 67 % a zvýšení využití dusíku z hnojiv rostlinami z 58 % na 73 %.

Podrobnější informace o strojích P & L pro brambory získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.