Na sběr kamene s finskou technikou

Článek uveřejněný v časopisu Mechanizace zemědělství č. 2/2023

Nadměrné množství kamene na polích trápí řadu zemědělců. Řadí se mezi ně také společnost ZD Sádek a. s., hospodařící nedaleko Příbrami. Nedostatek pracovních sil přiměl vedení společnosti řešit tento problém pomocí speciálního sběrače kamene finského výrobce ELHO.

Společnost ZD Sádek a. s. se sídlem ve Lhotě u Příbramě je zemědělský podnik hospodařící v ekologickém režimu. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu plemene masný simentál s uzavřeným obratem stáda. Krávy s jalovicemi jsou přes léto na pastvě s přístupem do stáje, na zimu jsou ustájeny. Býci ve výkrmu jsou ustájeni celoročně. V rostlinné výrobě společnost hospodaří na 1020 ha zemědělské půdy, z nichž je 800 ha orné půdy a 220 ha trvalých travních porostů. Z původního šestihonného osevního postupu podnik nedávno přešel na osevní postup sedmihonný. První dva roky jsou pěstovány jetelotrávy, po nichž následuje meziplodina a ozimá pšenice. Další plodinou je jařina – oves nahý, jarní pšenice nebo jarní ječmen. Pátou v osevním sledu je luskovinoobilní směs sklízená na zeleno, po níž následuje meziplodina a ozimá pšenice. Nakonec přichází opět jařina – oves, ječmen nebo pšenice, před nimiž bude meziplodina opět tématem. Alternativou ke zmíněným jařinám je nově žito a pohanka. Pěstování tržních plodin v ekologickém režimu je složitější než v tradičním. Zejména boj s pleveli, proto podnik hodlá investovat do nové techniky, především strojů na jejich mechanickou likvidaci. „Jediný způsob, jak po žních regulovat množství plevele, je půdu podřezávat. A to opakovaně. Do konce roku proto pojedeme na některá pole ještě několikrát,“ potvrzuje ředitelka společnosti Pavlína Míčková.

Podrobnější informace o sběračích kamene ELHO získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.