Modrá technika ze dvou stájí

Ve čtvrtek 17. září se uskutečnil na pozemcích zemědělského podniku AGRA Řisuty s. r. o. polní den s praktickými ukázkami práce zemědělské techniky. Tuto akci pro pozvané zákazníky a obchodní partnery pořádaly společnosti P & L spol. s r. o. a firma Köckerling ve spolupráci s dalšími organizacemi.

„Společnost AGRA Řisuty je naším významným obchodním partnerem, s nímž máme velmi dobré vztahy, a tak jsme rádi, že nám poskytla pro předvádění zázemí,“ řekl na úvod celé akce obchodní zástupce firmy P & L Bc. Jiří Doležel. Kromě dvou výše zmíněných firem se akce zúčastnili také poradci ze společností Olmix Group, SEED SERVICE s. r. o., AGROCHEMA, družstvo a Laboratoř Postoloprty a nechyběli ani zástupci akademické obce z ČZU Praha pro případné konzultace z oblasti precizního zemědělství.

V pohybu i staticky

V praktických ukázkách i jako statické exponáty se představily stroje z dílen výrobců Köckerling a P & L a nechyběly ani novinky. Ze staticky vystavených strojů nás zaujaly prutové brány Grasmaster firmy Köckerling k ošetření trvalých travních porostů, z techniky P & L to byl meziřádkový kultivátor Multi Cropper s kamerovým naváděním do řádku a secí stroj pro přísevy luk a pastvin i pro výsev tradičních plodin Ripper STP 300, při jehož vývoji, kromě jiných institucí, spolupracovala společnost SEED SERVICE s. r. o. Ta ve spolupráci pokračuje i v současnosti. Snahou prodejce je nenabízet pouze secí stroj, ale kompletní službu, jejíž součástí je i poradenství firmy SEED SERVICE, protože problematika přísevů a obnovy luk a pastvin není jednoduchá a často vyžaduje konzultace s odborníky. Pro návštěvníky však byly ještě připraveny divácky atraktivní praktické ukázky práce zemědělské techniky s odborným komentářem.

Pro boj s hrabošem

Nejzajímavějším staticky vystaveným strojem byla novinka letošního roku z dílny P & L, podpovrchový aplikátor návnad pro hraboše polního – Terrier, který vznikl ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. v Praze a výrobcem přípravku Stutox-II, podnikem AGROCHEMA, družstvo. Je to jednoduchý stroj s mechanickým pohonem a zásobníkem o objemu 8 l. Krojidlo nařízne půdu, aplikační pracovní jednotka Terrier vytvoří podpovrchovou dutinu (kontinuální noru), do níž dávkovací zařízení aplikuje otrávenou návnadu pro hraboše. Je nastaveno tak, aby v rozteči tří metrů aplikovalo legislativou danou dávku na hektar. Díky aplikaci návnady do ohnisek výskytu hraboše polního je množství aplikované látky nižší než při povrchové aplikaci. Aplikovaná látka je navíc pro ostatní živočichy pohybující se na povrchu půdy nedostupná. Aplikační jednotku Terrier lze umístit na samostatný rám nebo na rámy jiných strojů, kypřiče, plečky, popřípadě na rám secího stroje. Terrier pracuje spolehlivě ve všech půdních typech. Při zákazu plošné aplikace rodenticidů na povrch pozemků a velmi náročné ruční aplikaci do nor je podpovrchová aplikace jednoduchým a velmi účinným řešením při ochraně porostů pěstovaných plodin před hrabošem polním.

Dvě novinky v akci

Při aktivních ukázkách nás i návštěvníky zaujaly dvě novinky značky Köckerling. Tou první byl talířový podmítač Rebell classic T 2.0, druhá generace oblíbeného talířového podmítače německého výrobce, který doznal oproti první generaci celou řadu změn. Stroj nové generace je mnohem variabilnější v konstrukci i vybavenosti jednotlivými pracovními orgány. Zákazník si může objednat buď pevný páteřový rám, nebo jako v případě popisovaného stroje komfortnější rám s hydraulicky ovládanou ojí. Univerzální rám se středově umístěnou nápravou lze pak sériově vybavit různými pracovními orgány. V přední části je Rebell vybaven hydraulicky ovládanými řezacími válci pro rozřezání rostlinných zbytků. Tyto válce lze hydraulicky zvednout nebo nastavovat jejich přítlak k půdě. V případě potřeby lze řezací válce nahradit nastavitelnou smykovou deskou, využívající stejné hydraulické obvody i funkce. Třetí možností je dodání podmítače bez předního pracovního orgánu.

Následují dvě řady talířů o průměru 510 mm, které jsou u nového modelu odpruženy vinutými pružinami. Tyto pružiny dokážou, na rozdíl od dříve používaných listových per, vyvinout větší přítlak na talíře. Nově vyvinuté uchycení jednotlivých talířů navíc znemožňuje jejich vychylování do stran. Jako varianta výbavy však listová pera nadále zůstávají v nabídce a lze si je objednat. Další volitelnou výbavou je zadní hydraulicky ovládaná smyková deska umístěná za talířovou sekcí pro urovnání zkypřené půdy.

V zadní části je podmítač tradičně osazen dvojitým STS válcem a zadními zavlačovači. Je-li traktor vybaven pěti hydraulickými okruhy, lze z kabiny traktoru ovládat pracovní hloubku stroje, přední řezací válce (přední smykovou desku) a zadní smykovou desku. Nový Rebell se vyrábí v pracovních záběrech 5; 6 a 8 m.

Druhou novinkou od firmy Köckerling byl stroj Allrounder – flatline, který je přepracovanou verzí předseťového kombinátoru Allrounder – profiline. Se svým předchůdcem má však společné pouze jméno, jde o stroj určený nejen pro veškerou předseťovou přípravu, ale i zpracování strniště s jakýmkoliv množstvím rostlinných zbytků. Nový Allrounder – flatline je vybaven v přední části hydraulicky ovládaným řezacím válcem pro rozdrcení rostlinných zbytků (který lze jednoduše zaměnit za hydraulickou smykovou lištu). Na prodlouženém rámu následuje šest řad dvojitých slupic nové konstrukce s větším přítlakem, osazených pracovními orgány, jimiž mohou být ocelová otočná dláta nebo radličky nebo Betek srdíčka, popřípadě Betek dláta. Zadní část stroje tvoří opět dvojitý STS válec a zavlačovače. A stejně jako u výše představeného talířového podmítače Rebell platí, že pokud je traktor vybaven pěti hydraulickými okruhy, může obsluha za jízdy z kabiny traktoru nastavovat přítlak řezacího válce, hloubku zpracování půdy přes čtyři opěrná kola a přítlak levé, střední a pravé sekce stroje. Novinka se vyrábí v pracovních záběrech 6 a 7,5 m. Pracovní hloubka se pohybuje od 2 do 15 cm při optimální pracovní rychlosti 12 až 15 km/h. Z dalších předvedených strojů značky Köckerling jmenujme dlátový secí stroj Ultima CS, osmiřadý kypřič Vario, čtyřřadý kypřič Vector a klasický předseťový kombinátor Allrounder.

Pásové zpracování s přihnojením

Jako poslední z předváděných představujeme stroj z produkce P & L pod označením Muck Tiller – stroj pro pásové zpracování půdy s aplikací digestátu nebo kejdy do půdy. Základem tohoto stroje je model Eco Tiller pro pásové zpracování půdy. Masivní rám stroje tvoří speciální příhradová konstrukce. Na rámu jsou upevněny jednotlivé pracovní jednotky, které lze snadno posouvat. Každá jednotka je tvořena několika ústrojími. Zcela vpředu se otáčejí dvě prstová čisticí kola, která nejdříve odhrnou posklizňové zbytky či porost. Za nimi následují tři řezací disky. Dva menší – krajní tvoří hmatací kola s krojidly, která proříznou půdu přibližně do 8 cm, vytvoří pás zpracovávané půdy a současně zamezí jejímu nežádoucímu trhání do stran. Prostřední – hlavní disk půdu prořezává před vlastním pracovním orgánem do hloubky 10 až 15 cm. Vlastní kypření půdy zajišťuje slupice dlátového tvaru, stavitelná v rozpětí od 15 do 33 cm. Pak následuje dvojice tvarovacích disků usměrňujících zpracovanou půdu do výsledného tvaru – mírného hrůbku. Za tím účelem u nich lze nastavovat jak vzdálenost, tak i pracovní úhel. Na konci pracovní jednotky jsou umístěna drobicí kola. Zákazník si zvolí, zda chce pracovní jednotku standardní nebo prodlouženou o dvě další čisticí kola. Pracovní jednotky pracují v rozteči 75 nebo 45 cm, šířku zpracovávaného pásku lze nastavovat v rozsahu od 25 do 35 cm, jako optimální se jeví šířka 30 až 35 cm. Pracovní rychlost se pohybuje od 8 do 10 km/h (v některých půdách i 12 km/h). U modelu Muck Tiller výrobce tento stroj vybavil rozdělovací hlavou Wienhoff na digestát a kejdu a upravil jej pro současné hnojení do dvou různých hloubek (přibližně 15 a 28 cm) dávkou až 40 t/ha i více. Polní den v Řisutech se vydařil a všichni doufáme, že jej budou následovat další.

Autor: Jiří Hruška
Uveřejněno v týdeníku Zemědělec číslo 42/2020