Jedna značka, dvě technologie

Uveřejněno v příloze Zemědělce Zemědělec v regionu – Plzeňský kraj
 

Ve společnosti KLADRUBSKÁ a. s. pracuje již déle než čtvrt století přesný secí stroj Kinze. Vedení je s prací secího stroje velmi spokojeno, a tak v loňském roce doplnilo letitý stroj novým, s větším pracovním záběrem a možností setí na poloviční vzdálenost. První zkušenosti potvrdily správnost volby.

Naše společnost hospodaří na 4500 ha zemědělské půdy, z nichž je 3900 ha orné, zbytek výměry tvoří trvalé travní porosty, představuje zemědělský podnik jeho ředitel a předseda představenstva Ing. David Richter a dodává: Z celkové výměry tvoří vlastní půda kolem 30 %, zbylou půdu máme v pronájmu.

Podrobnější informace o secích strojích KINZE získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.