Jak na jarní hnojení obilnin?

Přece s aplikační cisternou a hadicovým aplikátorem Wienhoff.