Důležitá je kvalitní technika i servis

Článek uveřejněný v příloze Zemědělce Zemědělec v regionu – ZLÍNSKÝ KRAJ
Výběr kvalitní a spolehlivé zemědělské techniky je velmi důležitý, u soukromého zemědělce, který vykonává téměř veškeré práce sám, dvojnásob. Bezproblémový provoz pak musí zajistit profesionální a rychlý servis. Soukromý zemědělec Michal Darebníček ze Staré Vsi našel obojí u společnosti P & L, spol. s r. o., v Kroměříži.

Soukromý zemědělec Michal Darebníček hospodaří v okolí obce Stará Ves, ležící nedaleko hranice Zlínského kraje.

Zemědělství má v krvi, předkové po otci i matce byli zemědělci.

Zemědělskou výrobu začal provozovat po maturitě v roce 1992, poté, co jeho matka získala v restituci dříve zabavený majetek. „Začínali jsme se starou technikou na 40 ha zemědělské půdy, z nichž byla část vlastní a část pronajatá. V živočišné výrobě jsme se věnovali chovu prasat,“ vzpomíná. V současné době hospodaří na 170 ha, z nichž je 166 ha orné půdy a 4 ha trvalých travních porostů, a věnuje se již pouze rostlinné výrobě…

Celý článek si můžete přečíst zde.