Dosud opomíjené travní porosty nabývají na důležitosti.

Zhruba pět desítek zemědělců a farmářů si nenechalo ujít seminář věnovaný travním porostům. V druhé polovině února jej pořádala firma SEED SERVICE z Vysokého Mýta, odborník na osivo, travní a zemědělské směsi, spolu s Farmou Žiro, a spol. P&L .
Travní porosty v České republice zabírají asi plochu okolo milionu hektarů a jsou podle odborníků doposud opomíjenou oblastí. Zemědělci si však stále častěji začínají uvědomovat, že tráva je pro ně důležitou komoditou. „Zemědělci se k travám zatím stavěli tak, že rostou samy a není třeba se jim věnovat. Jenže poslední tři roky je prověřilo sucho, užitné trávy zmizely a najednou se všichni diví, že nic není a porosty vypadají úplně jinak než před čtyřmi lety. Dva kulaté balíky z hektaru málo koho uspokojí a naopak, vzrostly náklady,“ řekl Oldřich Zavřel ze SEED SERVICE. Současně ale upozornil, že problémem je i mezerovitost porostu, kdy slunce půdu poměrně hluboko prosuší a zdegraduje veškerý půdní život, kdy hlavně rhizobiální a mykorhýzní symbióza z velké části vyživuje porosty.

Článek z časopisu Agrární obzor 2020/02