Zpět na pal.cz
+420 577 113 980
Podpora
Zobrazit techniku dle:

Traktory

Secí stroje

Secí stroj STP 300

Pro přísev trav a obnovu trvalých travních porostů - aktuálně nejprogresivnější technologie přísevů z vlastní produkce P&L.

Doprava v zemědělství

Zpracování půdy

Kultivátor PPL ECOFERT

Kultivátor PPL ECOFERT je polonesený robustní stroj určený pro meziřádkovou kultivaci širokořádkových plodin s možností aplikace kapalných hnojiv.

Čelně nesený kultivátor PPL

Kultivátor PPL je čelně nesený robustní stroj určený pro meziřádkovou kultivaci širokořádkových plodin s možností aplikace kapalných hnojiv.

Meziřádkový kultivátor MEKY 12

Meziřádkový kypřič s aplikací kapalných minerálních hnojiv do půdy MeKy 12.

Meziřádkový kultivátor MEKY 24

Meziřádkový kypřič s aplikací kapalných minerálních hnojiv do půdy MeKy 24.

Meziřádkový kultivátor MEKY 18

Meziřádkový kypřič s aplikací kapalných minerálních hnojiv do půdy MeKy 18.

Novinka: ECO TILLER

Technologie pásového zpracování půdy Ekonomický a ekologický přínos

Novinka: SEED TILLER

Technologie pásového zpracování půdy Ekonomický a ekologický přínos

Sběrače kamenů a údržba krajiny

Sklízecí stroje

Postřikovače

Manipulační technika

Adaptéry

Stroje pro sklizeň pícnin a krmení

Stroje na hnojení

Stroje pro pěstování okopanin

Modulátor hrůbků

PŮDOOCHRANNÉ PAKETY K SAZEČŮM BRAMBOR S PROTIEROZNÍ ÚPRAVOU HRŮBKŮ A BRÁZD A VARIABILNÍ APLIKACÍ HNOJIV

Varior 500 kypřič brambor

Varior 6R kypřič brambor

Navigace a zemědělská elektronika