Zpět na pal.cz
+420 577 113 980
Podpora
Zobrazit techniku dle:
Firma Ludwig Bergmann GmbH, sídlící v Goldenstedtu (Dolní Sasko), je středně velký rodinný podnik. Již více než sto let se zabývá výrobou zemědělských strojů a vozidel a patří mezi rozhodující výrobce a dodavatele techniky určené profesionálním zemědělským podnikům a poskytovatelům služeb.
Kombinace dlouhodobých zkušeností a moderních, inovativních technologií patří k největším přednostem firmy Bergmann. Díky důsledné orientaci na potřeby a přání svých zákazníků, přizpůsobování se měnícímse technickým požadavkům, neustálému vývojia zdokonalování
výrobků a v neposlední řadě také "citu" pro své zákazníky, se firma Bergmann stala spolehlivým partnerem zemědělců na celém světě.
Široký výrobní program Bergmann „Univerzální talířová rozmetadla a rozmetadla chlévské mrvy – Sběrací a senážovací vozy – Velkoobjemové vozy na řezanku Překládací vozy – Speciální stroje“, nabízí svým zákazníkům efektivní řešení, osvědčující se dennodenně v praxi.
Web výrobce:
http://www.bergmann-goldenstedt.de/front_content.php?idart=1&changelang=4

Traktory

Secí stroje

Doprava v zemědělství

Bergmann GTW

Překládací vůz je logistickým spojovacím článkem pro přepravu obilí mezi neustále jedoucí sklízecí mlátičkou a na okraji pole stojícími přepravními vozy.

Bergmann HTW

Nasazení moderní dopravní techniky spolurozhoduje o úspěchu sklizně. Důležitým článkem sklizňové linky je správný vůz pro přepravu řezanky. Vozy na přepravu řezanky BERGMANN byly vyvinuty pro všechny zemědělské ...

Bergmann Raptor

BERGMANN-Raptor nabízí systémovou techniku od specialistů, uzpůsobenou potřebám profesionálních zemědělských podniků a poskytovatelů služeb.

Bergmann Royal

Specialisté od Royalu nabízí přizpůsobenou systémovou techniku pro profesionální zemědělské podniky a podnikatele ve službách.

Bergmann Shuttle

Rychlá a hospodárná sklizeň vysoce kvalitního krmiva.

Zpracování půdy

Sběrače kamenů a údržba krajiny

Sklízecí stroje

Postřikovače

Manipulační technika

Adaptéry

Stroje pro sklizeň pícnin a krmení

Stroje na hnojení

Bergmann rozmetadla chlévského hnoje M

Rozmetadla hnoje BERGMANN jsou v celém světe již desítky let úspěšně používána k rozmetání nejrůznějších materiálů.

Bergmann rozmetadlové nástavby TSW

Se systémem Vario (do 34 t celkové hmotnosti) se dosáhne maximálních dopravních a pracovních výkonů. Díky mnohostrannému využití výměnných nástaveb (rozmetací nástavba, nástavba na řezanku, vanový sklápěč a ...

Bergmann univerzální rozmetadla TSW

S vysokou precizností rozmetají do dálky a do šířky: Chlévský hnůj a drůbeží trus, kompost, vápno, čistírenské kaly apod.

Stroje pro pěstování okopanin

Navigace a zemědělská elektronika