Zpět na pal.cz
+420 577 113 980
Podpora

Varior 500 kypřič brambor

Varior 6R kypřič brambor
IMG_1651.jpg
 

Charakteristika kypřiče brambor VARIOR 500

Varior 500 kypřič brambor je technicky a technologicky konstruován pro povrchovou a podpovrchovou kultivaci hrůbků a brázd s cílem zlepšit retenční schopnost půdy vyšší infiltrací vody ze srážek nebo závlahy a vytvořit vhodné podmínky pro efektivní využití živin z aplikovaných hnojiv rostlinami. Kypřič rozrušuje s využitím hvězdicových válců krustu na povrchu hrůbků na začátku vzcházení rostlin, vytváří nebo obnovuje důlky a hrázky v nekolejové brázdě, kypří utuženou půdu na okrajích kolejové brázdy po opakovaných přejezdech techniky a aplikuje minerální hnojiva do kořenové zóny rostlin. Pomocí ultrazvukových vysílačů, které snímají vzájemnou polohu krajních dvojhrůbků oproti středovému dostává hydraulický systém stroje pokyny k posunu krajních sekcí tak, aby kopírovaly zpravidla nepřesné napojení jednotlivých dvojhrůbků vznikající při sázení dvouřádkovým sazečem. Originální konstrukce stroje Varior 500 je autorsky chráněna 2 přihláškami patentů. Kypřič byl vyvinut a ověřen ve spolupráci s VÚRV, v.v.i a VÚB HB, s.r.o. s podporou projektů MZe ČR a TAČR.

 

Technické a technologické přednosti stroje

Varior 500 obsahuje originální, autorsky chráněné, pracovní nástroje zvyšující zadržení vody ze srážek v hrůbcích jejich povrchovým kypřením pomocí speciálních hvězdicových válců a hlubokým kypřením utužené vrstvy půdy po stranách kolejové brázdy pomocí dlát, která vytváří v blízkosti kořenů rostlin preferenční zónu pro vsakování vody stékající z boků hrůbků. Originální je také automatické navádění pracovních sekcí pro krajní dvojřádky pomocí ultrazvukových vysílačů, které dávají impuls hydraulické soustavě stroje, která plynule navádí krajní sekce do řádku v rozsahu 80 cm. Unikátní je způsob aplikace kapalných minerálních hnojiv pomocí aplikačních nožů směřujících z úpatí nekolejové brázdy do kořenové zóny brambor s následným vytvořením důlků a hrázek v brázdě, odkud je zadržená voda ze srážek nebo závlahy směrována ke kořenům rostlin s aplikovanými hnojivy. Kypřič brambor Varior 500 je v rámci technologií pěstování brambor úplně novým konceptem, který v rámci podobných výrobků nemá na evropském trhu v podstatě obdoby. Tato technologie zvyšuje a stabilizuje výnosy hlíz (největší přínos v suchém roce 2015), zlepšuje zadržení vody ze srážek a závlahy a zvyšuje využití živin z aplikovaných hnojiv při současném omezení rizik znečištění vod.

Anotace

Varior 6R kypřič brambor je technicky a technologicky konstruován pro povrchovou a podpovrchovou kultivaci hrůbků a brázd s cílem zlepšit zadržení vody ze srážek a závlahy, omezit erozi a vytvořit vhodné podmínky pro efektivní využití živin z aplikovaných hnojiv rostlinami. S využitím originálních pracovních nástrojů kypřič rozrušuje krustu na povrchu hrůbků na začátku vzcházení rostlin, vytváří nebo obnovuje důlky a hrázky v nekolejové brázdě, kypří utuženou půdu na okrajích kolejové brázdy po opakovaných přejezdech techniky a unikátním způsobem aplikuje minerální hnojiva do kořenové zóny rostlin. Pomocí ultrazvukových vysílačů, které snímají vzájemnou polohu krajních dvojhrůbků oproti středovému dostává hydraulický systém stroje pokyny k posunu krajních sekcí tak, aby optimálně kopírovaly jednotlivé dvojhrůbky. Originální konstrukce stroje Varior 6R je autorsky chráněna 2 přihláškami patentů a byla vyvinuta a ověřena ve spolupráci s VÚRV, v.v.i a VÚB HB, s.r.o. s podporou projektů MZe ČR a TAČR.

Modely

Technické údaje Varior 500   
Délka 2800 mm
Pracovní šířka 5920 mm
Přepravní šířka 3000 mm
Přepravní výška 3000 mm
Provozní hmotnost 3050 kg
Hmotnost* 1410–2050 kg
Hmotnost suchá bez náplní a nádrží 1100 kg

* Závisí na použité nádrži s náplní

Fotogalerie

Související

Modulátor hrůbků

PŮDOOCHRANNÉ PAKETY K SAZEČŮM BRAMBOR S PROTIEROZNÍ ÚPRAVOU HRŮBKŮ A BRÁZD A VARIABILNÍ APLIKACÍ HNOJIV

Dealeři

Mapa
Seznam
AGROTECH HK
Hradec Králové
+420 603 221 616
AGROTECH HK s.r.o.
Piletická 55
Hradec Králové
500 03
+420 603 221 616
Obchodní zástupce:Miloslav Zobina
Telefon:+420 603 221 616
K V A R T O
Bystřice u Benešova
+420 602 315 548
K V A R T O, spol. s r. o.
Dr. E. Beneše 496,
Bystřice u Benešova
​257 51
+420 602 315 548
Obchodní zástupce:Ing. Jan Hnátek
Telefon:+420 602 315 548
AGROTECH HK
Hradec Králové
+420 603 221 616
AGROTECH HK s.r.o.
Piletická 55
Hradec Králové
500 03
+420 603 221 616
Obchodní zástupce:Miloslav Zobina
Telefon:+420 603 221 616
U+M Servis
Třeboň
+420 602 270 350
U+M Servis s.r.o.
Pražská 884/II
379 01 Třeboň
+420 602 270 350
Obchodní zástupce:Ing. Karel Hanyk
Telefon:+420 602 270 350
ARBO, spol. s r. o.
Klatovy II
+420 376 375 423
Hřbitovní 757
339 01 Klatovy II
+420 602 163 628
Obchodní zástupce:Karel Götz
Telefon:+420 376 375 423
Fax:+420 376 321 177
Mobil:+420 725 712 862
K V A R T O
Bystřice u Benešova
+420 602 315 548
K V A R T O, spol. s r. o.
Dr. E. Beneše 496,
Bystřice u Benešova
​257 51
+420 602 315 548
Obchodní zástupce:Ing. Jan Hnátek
Telefon:+420 602 315 548
U+M Servis
Třeboň
+420 602 270 350
U+M Servis s.r.o.
Pražská 884/II
379 01 Třeboň
+420 602 270 350
Obchodní zástupce:Ing. Karel Hanyk
Telefon:+420 602 270 350