Zpět na pal.cz
+420 577 113 980
Podpora

Köckerling Grasmaster

Profesionální stroj pro zarovnávání, provzdušnění a dosévání poškozených luk a pastvin.

GRASSMASTER

V obilnářství nikdo neovlivní výnos. Na loukách a pastvinách naproti tomu ještě získáme výnosný potenciál. Časnější sečení pro siláž místo na seno zabraňuje přirozenému výsevu trávy. Kdo zde průběžně nepodsévá požadované traviny vhodné pro dané stanoviště, ztrácí automaticky rok od roku výnos. Zvláště po suchých letech s mezerami v drnech se rozmnoží šťovík a lipnice, nejobávanější plevele mezi porosty travin. Stále intaktní a uzavřený drn zamezuje výskytu nežádoucích plevelů. Úspěšné podsetí vyžaduje 3 základní kroky: správnou techniku, správně vybrané traviny podle stanoviště a know-how, tedy „kdy a jak“. Sledujte nyní „ 1 x 1 péči o louky a pastviny“. Rádi vám v tom poradíme také osobně.

1 x 1 dosetí travin!

Nejobávanějšími plevelnými rostlinami na loukách jsou šťovík a lipnice obecná. U intaktních uzavřených drnů nemají tyto plevele šanci. Jakmile se objeví proluky v porostech, zvláště po suchých letech, objeví se i nežádoucí trávy. Proto byste měli louky přesněji a častěji kontrolovat a přijmout následující opatření:

Vláčení

Pracovní průběh vláčení provzdušňuje drny, odstraňuje odumřelé trávy a podporuje odnožování. Krtince nebudou rozmazány (jako u tažených bran), ale zarovnány a rozhrnuty. Jednou na jaře před setím a jednou při výsevu, to by mělo stačit. Kdo vyváží na louky chlévskou mrvu, může ji při vláčení výborně zapravit. Mělce kořenící lipnice obecná se vláčením dobře zničí. Semena šťovíku zůstanou klíčení schopná až 60 dnů a často jsou znovu roznesena při hnojení kejdou. Nevláčejte nikdy přes porosty nesoucí semena šťovíku, neboť tím ho jen správně rozprostřete. Vláčejte „očima“: širokolistý šťovík je nutné na jaře tvrdě povláčet, aby se narušila jeho listová hmota, vytahat vláčením se tento hluboce kořenový plevel nedá.

Válení

Po tvrdé zimě a promrznutém povrchu půdy slouží válení kapilárnímu napojení/vzestupu vody zespodu. Neválejte nikdy za vlhkých podmínek, neboť to může přímo povrch půdy utužit.

Dosévání

V časném jaru na již povláčenou louku, po prvním sekání, jakmile převládnou vlhké povětrnostní podmínky, časně na podzim po posledním sečení – všechny termíny jsou možné. Přesto však pozor: sucho a přízemní mrazy jsou úhlavní nepřátelé pro dosévání. Proto dbejte na předpověď počasí. Množství výsevu při dosévání se pohybuje od 5 – 25 kg/ha, při novém osévání až 40 kg/ha. Pro „parádní“ trávník až 200 kg/ha.

Traviny volte podle stanoviště, ne standardní směsi. Tráva je klíčivá na světle, potřebuje tedy světlo, kontakt s půdou a vlhkost. Zabraňte tedy příliš silnému zastínění starými drny (předtím krátce pokosit).

Modely

Pracovní šířka 3,00 m 6,00 m
Přepravní šířka 3,00 m 3,00 m
Počet polí 2 4
Zavlačovací pruty 60 60
Průměr zavlačovače 8 mm 8 mm
Vzdálenost řádků 2,5 cm 2,5 cm
Hmotnost 650 kg 1200 kg
Secí technika  
Objem zásobníku 410 l 410 l
Sériová výbava  - ventilátor na vývodový hřídel
- pohon dávkovače přes ostruhové kolo
- různé hřídele dávkovače pro různé osivo
- objem zásobníku osiva 410 l
- osvětlení pro přepravu
- hydraulický „stop“ osiva
Na přání výškově stavitelná smyková deska

Fotogalerie

Související

Secí stroj Ripper STP 300

Pro přísev trav a obnovu trvalých travních porostů - aktuálně nejprogresivnější technologie přísevů z vlastní produkce P&L.
Pracovní záběr : 3,00 m
Objem zásobníku : 850 l
Zobrazit více parametrů

Dealeři

Mapa
Seznam