Zpět na pal.cz
+420 577 113 980
Podpora
Zobrazit techniku dle:
PROČ SAMPO ROSENLEW?
ZÁKLADNÍ FAKTA - těžba v probírkách
Cílem pěstováním lesů je vždy maximalizovat produkci dřeva, z hlediska kvantity a kvality. To je také cílem i všech pěstebních a těžebních činností, které spadají do dvou kategorií:
  1. Probírka - je úmyslná těžba dříví, konaná bez podstatného úbytku porostního zakmenění v porostu nemýtném, aby vykácením porostních složek hospodářsky nezpůsobilých se podporoval přírůst i tvar porostních částí.
  2.  
  3. Mýtní úmyslná těžba - kde cílem je vytvořit novou generaci stromů, nahradit ty staré.
Úkolem probírek je především podpořit hmotovou produkci porostů, dále zvýšit odolnost porostů proti škodlivým, zejména abiotickým činitelům, udržet druhovou skladbu, uchovat a zlepšovat porostní prostředí. V probírkových porostech je nezbytné rozčlenění porostů, které umožňuje vyklizovat vytěžené dříví pomocí mechanizace a podstatně omezit poškození přirozené obnovy.

Stroje by měly být rozměrově a technicky vhodné, a to s ohledem na cíle v každém těžebním zásahu. V důsledku toho, je v lesních probírkách nutné, aby těžební stroje vždy opustili stávající lesní porost bez jeho mechanického poškození. Proto musí být těžební stroje relativně malé, obratné a vhodné pro provoz v lesním porostu bez poškození stojících stromů.
Tyto skutečnosti vedou k závěru, že lesní stroje Sampo Rosenlew  jsou vynikající alternativou k použití v ředění operací v lesním hospodářství při výchově mladých lesních porostů.

 
  
 

EKONOMIKA v probírkách
V probírkách, jako i v jiných těžebních pracích je nutné využití efektivního přístupu tak, aby náklady byly co nejmenší. Toho není možné dosahovat slabým zásahem v probírkách, ale využít možnosti harvestorové technologie pro dosažení efektivity a kvality.
Náklady na harvestoru těžbu je zhruba možno rozdělit do tří skupin.
  1. Investice do nákupu stroje, který závisí na pořizovací ceně zařízení.
  2. Osobní náklady se skládají z mezd s jejich vedlejších nákladů.
  3. Ostatní provozní náklady, jako jsou pohonné hmoty a mazadla pro stroje, stejně jako služby - dopravu, pojištění a další různé náklady.
Investice do nákupu harvestoru ovlivňuje většinu potencionálních zákazníků o tuto technologii. Možnosti jsou pro všechny stejné. Nákup univerzálních a v konečném důsledku i nevhodných těžebních strojů nebo zvolit ideální řešení pro každý těžební zásah a vyhovět tak v maximální možné míře vlastníkům lesa.
Pouze snižováním mezd není vhodnou cestou k úspěchu. Ale stálé proškolování operátorů o nových technologiích a lepšímu využití strojů jistě je. Další provozní náklady mohou být sníženy lepší volbou ekonomických hledisek, které nabízejí jednotlivý výrobci lesních strojů.
Vzhledem k tomu se ukázaly harvestory Sampo Rosenlew jako spolehlivé, velmi konkurenceschopné ceny a úspornější, a tak jsou nejlepším řešením k použití v probírkách.1046
 
 

Štípací automaty

Vyvážecí traktory

VYVÁŽECÍ TRAKTOR SAMPO FR28

Určený pro vyvážení dříví v probírkách. Novinka roku 2015.

Harvestorové hlavice