Zpět na pal.cz
+420 577 113 980
Podpora

Dotace EU

Další možností jak získat finanční kapitál na pořízení nové zemědělské techniky je prostřednictvím vypsaných dotačních programů. Ovšem orientace či vyřízení dotací se Vám může zdát příliš složité. Nechte to na nás a využijte našich služeb. Prostřednictvím specializovaných odborníků Vám rádi pomůžeme až ke schválení žádosti.

Jaké poskytujeme služby?

  • Analýzu dotačních možností pro vaše investiční záměry
  • Komplexní zpracování žádosti o dotaci z fondů EU
  • Poradenství v průběhu realizace projektu a během čerpání dotace

Důležité odkazy:
Státní zemědělský intervenční fond
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Operační program Životní prostředí
Státní zemědělský intervenční fond
Státní fond životního prostředí ČR
Strukturální fondy EU
eAGRI

Další informace o dotacích v přílohách:

Máte zájem o dotaci? Vyplňte prosím dotazník, a my Vás budeme kontaktovat.

Vyplněním dotazníku klient uděluje souhlas se zpracováním svých výše uvedených údajů týkajících se právnické osoby a osobních údajů pro účely dalšího obchodního kontaktu, zasílání nabídek včetně elektronických. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání obchodního kontaktu a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. podle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob (GDPR).