Zpět na pal.cz
+420 577 113 980
Podpora

Dotace EU

Další možností jak získat finanční kapitál na pořízení nové zemědělské techniky je prostřednictvím vypsaných dotačních programů. Ovšem orientace či vyřízení dotací se Vám může zdát příliš složité. Nechte to na nás a využijte našich služeb. Prostřednictvím specializovaných odborníků Vám rádi pomůžeme až ke schválení žádosti.

Jaké poskytujeme služby?

  • Analýzu dotačních možností pro vaše investiční záměry
  • Komplexní zpracování žádosti o dotaci z fondů EU
  • Poradenství v průběhu realizace projektu a během čerpání dotace

Důležité odkazy:
Státní zemědělský intervenční fond
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Operační program Životní prostředí
Státní zemědělský intervenční fond
Státní fond životního prostředí ČR
Strukturální fondy EU
eAGRI

Další informace o dotacích v přílohách:

Máte zájem o dotaci? Vyplňte prosím dotazník, a my Vás budeme kontaktovat.

Vyplněním dotazníku souhlasím s tím, aby výše uvedené údaje byly dále zpracovávány podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, za účelem dalšího obchodního kontaktu, zasílání nabídek včetně elektronických, a s tím, že tyto údaje mohou být poskytnuty dalším subjektům skupiny AGROTEC Group. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. Dále souhlasím se zasíláním obchodních sdělení v souladu s §7 zákona č. 480/2004 Sb. Tato obchodní sdělení budou šířena bezplatně.