Zpět na pal.cz
+420 577 113 980
Podpora

Za jeden den, co jiní za týden

26. 7. 2017
Jasno Jasenná – Zlín poskytuje už 26 let profesionální zemědělské služby s nejmodernější technikou, která je v dané době na evropském či světovém trhu k dispozici. Staví progresivní technologické linky, které zaručují požadovanou kvalitu práce, veliký výkon a tím i vysokou efektivitu. Specializuje se především na služby pro bioplynové stanice, ať už sklizeň silážní kukuřice na klíč, či přepravu a aplikaci digestátu nebo kejdy.

jasno-768x429-(1).jpg
V minulém týdeníku Zemědělec jsme se věnovali především výkonným linkám na sklizeň silážní kukuřice, v tomto příspěvku se zaměříme na aplikaci kejdy a digestátu. Společnost Jasno dokáže za 24 hodin aplikovat až tři tisíce metrů krychlových digestátu, tedy to, co jiní dělají týden. Zatím jako jediná byla schopna vytvořit kompletní technologickou kejdovou linku, v níž využívá čtyři cisterny o stejném objemu jako má nádrž nejmodernějšího samojízdného aplikátoru Vredo. Právě objemový poměr 1 : 1 zaručuje nejefektivnější výkon, neboť výrazně eliminuje neefektivní pracovní časy.

Aplikace místo likvidace

„Dnes máme řadu zákazníků, kterým sklízíme kukuřici na siláž, většinou jde o provozovatele bioplynových stanic,“ říká ředitel společnosti Ing. Jiří Mikuláštík. „Hmota, kterou jim navozíme do žlabů, projde bioplynovou stanicí, a to samé množství navýšené o další komponenty, jako je hnůj či kejda, je třeba vrátit zpět na pole. Řada zemědělců bere využití digestátu stále jako určité krizové řešení, které často nemá nic společného s účinnou aplikací, ale spíše se blíží k likvidaci. Zdráhají se vynaložit velké investice do složitých technologií, které v jednom podniku nelze intenzivně a efektivně využívat.“

„O této službě jsme začali uvažovat již asi před šesti lety a opět jsme chtěli udržet trend vysoké výkonnosti, kvality a efektivnosti,“ pokračuje ředitel. „Nabízela se varianta využít k aplikaci společně s cisternami naše stávající traktory. Když jsme si ale spočítali množství hmoty, které bychom museli s nimi vyvézt a aplikovat, toto řešení jsme zavrhli. Dospěli jsme k jednoznačnému závěru, že pokud chceme být konkurenceschopní, musíme traktorovou dopravu přeskočit a vsadit na tu nejlepší speciální techniku, která je k dispozici.“

Základem je poměr jedna ku jedné

„Sledovali jsme výrobce techniky, které v tomto oboru hrají prim a to nejenom na evropském trhu. Zaměřili jsme se čistě na speciální samojízdné stroje,“ navazuje na svého otce Ing. Jiří Mikuláštík mladší, manager mechanizace. „Našim cílem bylo postavit kompletní technologickou linku, která by dokázala aplikovat až 200 metrů krychlových za hodinu, průměrně kolem 150 metrů krychlových. S ohledem na důležitou roli logistiky a organizace práce jsme hned zpočátku vyloučili cizí dopravu, neboť objem nádrže u aplikačního prostředku musí navazovat na objem dopravního prostředku. A to i z důvodu nutnosti unifikace plnění cisteren. Často vidíme, že kejdu nebo digestát navážejí na pole různě veliké cisterny se spoustou zbytečných přejezdů a ztrátových časů, a proto je nutný jejich velký počet. Pro nás nevyhovující bylo i řešení s pevným zásobníkem na poli, který vyrovnává objemové nesrovnalosti přepravních souprav a aplikátorů. Ať už s ohledem na nutný další energetický prostředek, nebo výrazné zhutnění ornice kolem zásobníku, k němuž všechny stroje technologické linky opakovaně přijíždí.“

„Vyšlo nám, že abychom rychle, kvalitně a ekonomicky zapravili digestát či kejdu s maximálním důrazem na šetrnost k orné půdě, musíme mít techniku o veliké kapacitě a objem aplikátoru a přepravních prostředků musí být jedna ku jedné. Samojízdný stroj musí mít aplikátor o širokém záběru a splňovat platnou legislativu, hlavně hmotnostní a rozměrové limity. Dále musí být schopen čerpat z přepravních prostředků přímo ze silnice a tím maximálně eliminovat poježděnost pozemků. Přesvědčili jsme se, že i dnes existuje řada technologií, které vůbec neřeší zatížení náprav nehledě na jejich přetížení či zhutnění orné půdy,“ dodává Ing. Mikuláštík mladší.

jas1-1024x683-(1).jpg jas2-1024x683.jpgjas3-1024x683.jpgjas4-1024x768.jpgjas5-1024x683.jpg jas6-1024x684.jpg

Řadu jedinečných předností

V Jasenné nejdříve zprovoznili dvě přepravní soupravy, jejichž základem byly agrotahače Tatra, s nimiž už mají velmi dobré zkušenosti při přepravě silážní hmoty, a plně vybavené cisterny Kotte. Rok naváželi kejdu a digestát k různým traktorovým aplikačním cisternám a samojízdným aplikátorům a přitom posuzovali jejich práci, zajímali se o výkonové limity či slabá místa celé linky.

„Už delší dobu jsme sledovali vývoj samojízdného aplikátoru Vredo VT7028-3 s nádrží o objemu 32 metrů krychlových, jehož výroba byla zahájena v loňském roce. Tento třínápravový stroj má řadu předností,“ vysvětluje ředitel. „Zaujal nás především velký výkon motoru až 700 koní, osvědčená plynulá převodovka a velice výkonná čerpadla. Celý objem zásobníku lze naplnit za tři minuty a na poli ho vyprázdnit za čtyři až pět minut v závislosti na typu aplikátoru. Další obrovskou předností je jeho ideálně rozložená hmotnost na všechny tři nápravy, ať už jede s prázdnou či plnou nádrží, což má stejně jako krabí chod příznivý vliv na malé utužení půdy. Díky tomu může jako jediný nést i diskový aplikátor v záběru devět metrů. Oproti běžným aplikátorům se s ním zmenšuje poježděná plocha o polovinu, což má opět příznivý vliv na ornici, stejně jako huštění pneumatik 900/60 R42 na 1,6 baru. Dvojnásobná kubatura aplikátoru pak znamená poloviční počet přejezdů k přepravním cisternám. Proto jsme začali jednat se společností P & L Biskupice, která tuto techniku zastupuje na českém trhu, a letos na jaře jsme tento aplikátor uvedli do provozu. S dosavadních zkušeností mohu potvrdit, že uvedená technologie má opodstatnění, ekonomicky jsme schopni se pohybovat v cenách, které budou pro zákazníka zajímavé. Veškeré technologické linky máme postavené na vysoké kvalitě odvedené práce, velikém výkonu, spolehlivost a výrazné efektivitě, a tyto předpoklady splňuje i nová aplikační linka.“

Efektivní aplikace i doprava

V současnosti tvoří technologickou linku samojízdný aplikátor Vredo VT7028-3, dva šestikolové agrotahače Tatra s cisternami Kotte o objemu 36 m3 a dva čtyřkolové agrotahače Tatra s cisternou D-Tech o objemu 33 m3. Šestikolové terénní trucky s cisternami Kotte jsou konstruovány tak, aby mohly v případě potřeby dovážet kejdu i přímo na pole, čtyřkolky jsou určeny na jízdu v lehkém terénu a po zpevněných komunikacích.

„Zatím jsme s novou linkou aplikovali asi dvacet tisíc metrů krychlových kejdy a digestátu, takže na nějaké závěry ohledně výkonu je příliš brzy,“ říká závěrem Ing. Jiří Mikuláštík mladší. „Hodně záleží na polních podmínkách, přepravní vzdálenosti, aplikační dávce a řadě dalších vlivů. Chytřejší budeme na podzim, neboť už v těchto dnech rozjíždíme aplikaci kejdy a digestátu po sklizni obilnin. Zpětná vazba od našich zákazníků je zatím hodně pozitivní, jsou spokojeni jak s kvalitou provedené práce, tak s rychlostí. Doposud jsme měli k dispozici tři přepravní cisterny, s nimiž jsme byli schopni zajistit čtyři až pět nasávacích cyklů za hodinu, což znamená 130 až 150 metrů krychlových aplikovaných na pole za stejný čas při vzdálenosti 6 až 7 kilometrů. I při přepravní vzdálenosti 13 kilometrů jsme byli schopni držet čtyři nasávací cykly za hodinu. Nyní jsme linku doplnili o čtvrtý přepravní prostředek, takže ani vzdálenost větší než deset kilometrů výkon linky nijak neomezí. Obrovskou výhodou vyrovnaných kubatur je i to, že cisterna při přečerpávání zastaví na silnici a během tří minut je prázdná, takže nebrzdí silniční provoz. Také je důležité, že všechny cisterny jsou vybaveny výkonnými sacími čerpadly. Dokážou se tedy plnit samy a my nejsme limitováni konstrukčními prvky výdejních míst u naších zákazníků. Musíme si uvědomit, že cena služby zahrnuje nejen vlastní aplikaci, ale i dopravu a jenom takto výkonná linka s minimem ztrátových časů dává ekonomický smysl.“

Klíčové informace

  • Jasno Jasenná nabízí profesionální služby v oblasti aplikace digestátu a kejdy s hodinovým výkonem na hranici 150 m3.
  • Čtyři přepravní cisterny jsou vybaveny vlastními sacími čerpadly, samojízdný aplikátor Vredo VT7028-3 je osazen diskovým aplikátorem o záběru 9 m, nebo aplikátorem Bomech (vlečné botky s přítlakem) o záběru 18 m.
  • Aplikační linka dokáže rychle, kvalitně a efektivně zapravit digestát a kejdu s maximálním důrazem na šetrnost k orné půdě.

Autor: Vladislav Fuka
Uveřejněno v týdeníku Zemědělec č. 29/2017