Zpět na pal.cz
+420 577 113 980
Podpora

Veřejná sklizeň zrna kukuřice v Senici na Hané

11. 10. 2017
Firma P & L se již tradičně zúcastnila Veřejné sklizeně zrna kukuřice MAISFEST 2017, kterou na pozemcích v Senice na Hané pořádala společnost KWS.
DSCN2034.jpg

Vedle vyhodnocení pokusů jednotlivých hybridů kukuřice byla pro účastníky velmi zajímavá praktická ukázka techniky z portfolia společnosti P&L. Prezentace strojů byla zaměřena na zpracování půdy (Köckerling), setí (Kinze) a precizniho zemědělství (AG Leader).

V moderované programu seznámil Ing. Unar účastníky s novinkami v oblasti seti kukuřice, které společnost Kinze připravuje pro rok 2018.

Otázka: Vaše společnost P&L se dlouhodobě profiluje jako technologický leader v oblasti setí kukuřice. Jaké novinky připravujete pro sezónu 2018?
Odpověď: Na příští sezónu budou všechny dodané secí stroje Kinze vybaveny novým podtlakovým výsevním ústrojím. To je charakterizováno dvěma hlavními aspekty. Především je to velmi vysoká přesnost distribuce osiva. Například pro kukuřici vykazuje nové podtlakové vysevní ústrojí přesnost 99% distribuce při rychlosti 14 km/ hod. Tento parametr stanovil nový etalon v oblasti přesnosti setí kukuřice.
Druhým a možná ješte důležitějším technologickým úspěchem nového vysevního ústrojí je skutečnost, že umí velice přesně set osivo řepky na komečnou vzdálenost. Vzhledem k tomu, že stroje Kinze, jako jediné na trhu mají možnost set na rozteč řádků 0,37 m, potom právě přesné setí řepky na tuto rozteč s výsevkem například 300 tisíc jedinců na hektar je technologická budoucnost. Zakládání porostu řepky technologií přesného setí s roztečí 0,37m se zabýváme řadu let. Aktuálně máme k dispozici tříleté výsledky z různých lokalit Moravy, které jednoznačně prokazují vyšší výnos v rozmezí 0,5 - 0,8 t/ha v porovnání s klasickou technologií, tedy setím řepky obilním secím strojem při vysevcích 400-500 tisíc jedinců na hektar. Hlavní technickou novinkou pro rok 2018 budou bezesporu dva centrální zásobníky na osivo, nebo hnojivo podle toho jakou variantu zákazník zvolí u secich strojů Kinze 3500 se záběrem 8 řádků. Celková kapacita těchto zasobníků je takřka 1 800 litrů, což v případe využití pro hnojivo obnáší zhruba dvě tuny Amofosu. Toto množství hnojiva v průměru postačí pro přihnojeni na dvaceti hektarech.

Otázka: Vaše společnost je mimo jiné velice aktivní také v oblasti testování a uplatňování různých protierozních technologii pro zakládání porostů kukuřice na mírně erozně ohrožených pozemcích. Jaké je vaše doporučení v této oblast?
Odpověď: společnost P&L se aktivně účastní několika projektů v oblasti eroze půdy. Jedná se o testování různých technologických postupů, které budou účinné proti vodní erozi, aniž by pěstitelům nějak zásadně proces seti kukuřice komplikovaly z pohledu organizačního, či technického. A v žádném případě se nesmí jednat o technologii, která by mohla snižovat výnos, nebo značně zvyšovala náklady. Spoluřešitelem v rámci projektů je například VÚMOP Praha, VÚRV Praha, zástupci z ČZÚ Praha a Mendelovi univerzity v Brně. V jednom z projektů je aktivní i společnost KWS. Takto jsou sestaveny silné odborné týmy, které garantují správnou metodiku měření, objektivnost a věrohodnost výsledných doporučení. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že z pohledu protierozní ochrany, vysokého výnosu ale především z pohledu velice snadných agrotechnických opatření a tim i nízkých nákladů je technologie setí kukuřice do úzkých řádků 0,37m tou nejefektivnější cestou, která se aktuálne pěstitelům nabízí. Tato technologie je v souladu s protierozní směrnicí DZES. Druhou doporučovánou technologií je Strip Till. Tedy česky řečeno zpracování půdy před setím v pásech o šířce a hloubce okolo 20 cm. Tato technologie je rozšířená a také k nám přišla z USA, kde je ovšem praktikována především na rovinách, jako intenzifikační technologie. Vykazuje velice dobrý protierozní efekt a vysoký výnos. Naše společnost P&L na základě zkušeností ze zmiňovaných projektů vyvinula vlastní koncept pásového zpracování půdy, tedy Strip Till a v roce 2018 bude mít tento osmiřádkový stroj svoji premiéru na výstavě Techagro v Brně.

Antonín Šedek
produktový manažer Kinze