Zpět na pal.cz
+420 577 113 980
Podpora

Směrem k moderním technologiím

25. 9. 2015
Zemědělství není oborem, který stagnuje, ale naopak se stálým vývojem. Je to dobře patrné na zemědělské dopravě. V poslední době značně vzrostly nároky na objem přepravované hmoty a výrazně se zvětšily dopravní vzdálenosti. Tento trend stále pokračuje a v nově vzniklé situaci přestávají být dosavadní prostředky efektivní. Kolové traktory, využívané univerzálně pro celou řadu činností, jsou v dopravě na větší vzdálenosti stále více nahrazovány nákladními automobily.

Moderně koncipované nosiče výměnných nástaveb značky Tatra má ve svém sortimentu také fi rma P & L spol. s r. o. V regionu od Kroměříže přes Přerov, Hodonín, Břeclav, Zlín, Vsetín až po Ostravu působí středisko Kroměříž. Pyšní se již dlouhou tradicí, která začala v roce 1996 v obci Pačlavice. O šest let později bylo středisko přestěhováno do svého současného působiště. Zabývá se prodejem aplikační a dopravní techniky Bergmann, traktorů a sklizňových strojů New Holland, Deutz-Fahr, strojů značky Tatra pro zemědělství, cisteren Wienhoff, aplikační a další techniky Vredo a nabízí i sortiment komunální techniky. Zabezpečuje také servis prodaných strojů, včetně služeb mobilního servisu a prodeje náhradních dílů.


Významný obchodní partner

Středisko má celou řadu věrných a spokojených zákazníků. Dlouholetým a významným obchodním partnerem je fi rma Agropt spol. s r. o. se sídlem v obci Pačlavice. Rodinný podnik se od roku 1996 věnuje službám v oblasti sklizně cukrové řepy a pořídil si první samojízdný vyorávač T2 značky Holmer. Druhý stroj, rozmetadlo organických hnojiv značky Bergmann, byl v roce 2000 pořízen od fi rmy P & L a také určil zaměření podniku. Zároveň s jeho pořízením odstartovala úspěšná spolupráce s blízkým střediskem fi rmy P & L.

Pravidelným investováním do rozvoje se strojový park společnosti Agropt rozrostl o další sklízeče Holmer T2 a T3, nosiče výměnných nástaveb Holmer Terra Variant, řadu traktorů New Holland i rozmetadel Bergmann a další techniku. Nově vstoupila na dvůr podniku Agropt také značka Deutz-Fahr, od níž se testuje traktor Agrotron 7250 TTV při nasazení s rozmetadlem organických hnojiv.

Služby na přání zákazníků

Tam, kde pro dopravu existují dlouhé dojezdové vzdálenosti, probíhá aplikace či sklizňové práce efektivnější metodou dělené dopravy. Výsadou fi rmy Agropt je provádění všech těchto prací formou profesionální technologie, založené na využívání speciálních strojů, které jsou do maximální míry uzpůsobeny pro činnost a pohyb ve „svém“ prostředí. Takto lze realizovat aplikaci hnoje, kejdy či dokonce i sklizeň cukrové řepy.

První nosič nástaveb Holmer Terra Variant byl osazen nástavbou na odvoz řepy od sklízeče. Jednoznačně naznačil zaměření firmy Agropt na poskytování moderních ucelených technologií. Protože jak sklizeň, tak i odvoz řepy mohou provádět stroje se širokými pneumatikami, které působí šetrně na půdu. Holmer Terra Variant má výrazně lepší pohyblivost, než klasické traktory. Nejen že nezanechává na poli koleje, ale může pracovat i v pozdním podzimu za zvýšené vlhkosti půdy. Díky zajištění odvozu tak mohou pracovníci fi rmy Agropt řepu sklízet za každého počasí. Přitom se řídí zásadou, že nákladní automobily se silničními pneumatikami vůbec nesmí na pole, aby nedocházelo k poškozování půdy.

Aplikace v nových dimenzích

Podobně je organizována i aplikace hnoje, případně kalů nebo kompostu. Nosiče Holmer Terra Variant 500 s rozmetacími nástavbami Bergmann o objemu 20 m3 jsou nakládány hnojem buď na polním složišti, anebo je hnůj dopraven na pole jinou technikou, složen a znovu naložen na rozmetadlo. Speciálně konstruovaný nosič nezanechává na poli koleje. Díky nasazení moderní techniky tak může společnost Agropt poskytovat svým zákazníkům služby, které jsou rychlé, šetrné vůči půdě a zároveň s vysokou kvalitou. Nabízí také poradenský servis při sklizni cukrové řepy.

Také v oblasti aplikace kejdy či digestátu se fi rma Agropt vydala novými cestami. Na počátku stálo pořízení dvou nosičů Holmer Terra Variant 600 s cisternovou nástavbou o objemu 21 000 l a jedním z aplikátorů od firmy Vredo. Na základě využívání nákladního automobilu pro přívoz hnojiva vznikla myšlenka navážení hnojiva tímto strojem. Manažeři společnosti Agropt se poté zajímali o nabídky jednotlivých výrobců a také navštívili uživatele v zahraničí. Ti jim předpokládané výhody dopravy pomocí nákladních automobilů potvrdili.

Zvítězila česká Tatra

Cílem této snahy bylo posunout se opět o kus dále, získat univerzální stroj, který by poskytl větší výkonnost než kolové traktory. Pořízení nového traktoru již v dnešní době není laciné a Tatra navíc nabízí snížení spotřeby paliva a zvýšení pojezdových rychlostí jak na silnici, tak i v terénu, při plném zachování terénní dostupnosti.

Nakonec se zástupci fi rmy Agropt rozhodli pro českou značku Tatra. Tento tradiční výrobce umí vyrobit své stroje jako nosiče výměnných nástaveb včetně bezpečnostních prvků v provedení přesně tak, jak zákazník požaduje. K rozhodnutí přispěla osvědčená koncepce podvozku s výkyvnými polonápravami, umožňující rychlý pojezd i po nerovných polních cestách. Díky tomu mohou Tatry překonávat i dlouhé úseky těchto cest rychleji než traktory či jiné nákladní automobily.

Pro pracovníky fi rmy Agropt je způsobilost pro jízdu v terénu klíčová přednost, neboť díky tomu mohou zabezpečit plynulý návoz hnojiva. Terra Variant zvládne vyaplikovat až tisíc krychlových metrů kejdy za jednu směnu, takže vysoká rychlost otáčky nosičů Tatra hraje zásadní roli. Při své rychlosti poskytují řidiči taktéž vysokou úroveň komfortu.

Na základě těchto vlastností chce v letošním roce Agropt ve spolupráci s fi rmou P & L vyzkoušet do své linky na aplikaci kejdy trojici Tater, vyrobených jako nosiče výměnných nástaveb: dvou Agrotahačů v provedení 4 x 4 a jednoho čtyřnápravového nosiče výměnných nástaveb s pohonem všech kol (8 x 8) s cisternovou nástavbou.

Dobře vybavené nosiče výměnných nástaveb

Čtyřnápravová Tatra Phoenix 8 x 8 je vybavena manuální šestnáctistupňovou převodovkou ZF a šestiválcovým motorem Paccar MX EURO 5 s výkonem 340 kW/460 k. Všechny nápravy jsou poháněné, přední náprava má pneumaticky ovládané připnutí pohonu a všechny nápravy mají také možnost z kabiny ovládaného uzavření diferenciálu (i v průběhu jízdy). Pneumatické odpružení všech náprav (včetně přední nápravy) zvyšuje pohodlí za jízdy a umožňuje velice jednoduše vyměňovat nástavby. Díky výkyvným polonápravám se za jízdy v terénu nepřenáší zkrutné síly na nástavbu. Celková dovolená hmotnost činí 32 t.

Agrotahače Tatra 4 x 4 mají rovněž plné pneumatické odpružení náprav a jsou osazeny robotizovanou převodovkou AS-Tronic se šestnácti rychlostními stupni. Jako zdroj výkonu slouží šestiválcový motor Paccar MX s výkonem 300 kW (408 k). Motor poskytuje vysoký točivý moment 2000 Nm v širokém rozpětí otáček od 1000 do 1400/min. Nosiče výměnných nástaveb Tatra mají omezovač rychlosti do 69 km/h a jsou homologovány jako traktor.

Nasazením nosičů Tatra se návoz kejdy na pozemky zjednoduší a zrychlí při snížení nákladů a je to smysluplná investice za situace, kdy se vzdálenosti pro dopravu stále zvětšují. Celá řada podniků se živočišnou výrobou již chce aplikovat kejdu či digestát na pozemky dále od měst a obcí či rovnoměrněji rozložit hnojení i na vzdálenější plochy. Svůj význam má i omezení zápachu a ztrát amoniaku při podpovrchové aplikaci hnojiva do půdy.

Autor: Petr Beneš
Uveřejněno v příloze Zemědělce Zemědělec v regionu