Zpět na pal.cz
+420 577 113 980
Podpora

Protierozní opatření

5. 6. 2017
Protierozní opatření (P&L úprava sazeče Grimme GB 230) vytvořené modulací vrcholů hrůbků se svahem do nekolejového řádku, kde jsou současně vytvořeny hrázky pro zachycení srážkové vody.
Aktuálně nejúčinnější protierozní varianta úpravy a modulace hrůbků při sázení brambor. Na vrcholech hrůbků jsou vytvořeny vsakovací žlábky a v nekolejovém řádku jsou během sázení vytvořeny hrázky a důlky pro větší penetrační efekt.
IMG_9678-(1).jpg
P&L společně s odborníky z VÚRV Praha Ruzyně vyvíjí účinné protierozní úpravy na sazeče brambor, které jsou v souladu se směrnicí DZES 5. Protierozní set, který dodává společnost P&L na libovolný sazeč brambor významně eliminuje vodní erozi půdy.

IMG_9652.jpg IMG_9648.jpg IMG_9647.jpg IMG_9646.jpg IMG_9630.jpg IMG_9596.jpg IMG_9589.jpg