Zpět na pal.cz
+420 577 113 980
Podpora

Plodinová čidla OptRx™ společnosti Ag Leader

25. 10. 2016
Denitrifikace půdy probíhá neustále a v různém rozsahu i na jediném pozemku. Plodiny tak při plošném hnojení nezískávají tolik živin, kolik by jim vyhovovalo. Plodinová čidla OptRx™ upravují dávku dusíku v reálném čase, na základě skutečných potřeb rostlin.

OptrxWheatIllustration.png
Bez nutnosti tvorby předpisovým map a v reálném čase upravuje dávku dusíku pro pšenici, ječmen, oves, kukuřici, brambory, řepku.

U obilnin se nevyplatí to s hnojením přehánět, přehnojení vedoucí k poléhání porostu může dovézt pěstitele až ke ztrátě 60% výnosů.

Jak OptRx™ pracuje?

  1. Plodinové senzory OptRx jsou umístěny na postřikových ramenech nebo na čelním závaží traktoru – minimálně 2 senzory na záběr 24 metrů, 4 senzory pro záběr do 36 metrů.
  2. Zářením vlastního světelného zdroje osvítí plodiny a vyhodnotí zdraví plodiny vypočtením odrazivosti světla a masou plodiny.
  3. Vegetační index je hodnota, která znázorňuje zdraví rostlin na poli.
  4. Za pomoci tohoto vegetativního indexu, čteného v reálném čase na tomto místě pole OptRx upraví dávku dusíkatých hnojiv.

Čidla OptRx™ využívají pro změnu dávky dva vegetativní indexy. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), který využívají i čidla jiných výrobců. Ten je vhodný v raných fázích růstu, obecně do doby, kdy je mezi rostlinami vidět půda. OptRx™ ale využívá i další index – NDRE. NDRE (Normalized Difference Red Edge), který je v pozdějších fázích růstu přesnější než NDVI. Více než čtyřleté testování na evropských farmách prokázalo úsporu přibližně dvou kilogramů dusíku na hektar se současným zvýšením výnosů, průměrně o 200 kg/ha. Dvousenzorová sada se tak zaplatila již po ošetření 250 hektarů.

V průběhu fotosyntézy rostliny absorbují světlo z modré a červené části spektra. Zdravé rostliny absorbují více červeného světla než ty, které jsou slabé. K tomu je možné odhadnout množství masy díky reflektanci světla blízké infračervenému záření. U zdravého a silného porostu je blízce infračervené záření odráženo, zatímco u slabého se ztrácí.

OptRx™ tak podává přesnější informace o aktuálních potřebách rostlin. Během polního testování vyšlo najevo, že systém dokáže odhalit problém se slabými rostlinami o plné tři týdny než ostatní senzory!

Navíc emituje vlastní světelný kužel – je odolnější vůči změnám počasí a světelným podmínkám – umožňuje práci 24 hodin denně.

Čidla OptRx™ tak nabízejí vysokou přesnost měření, se kterou dokážete zvýšit výnosy tím, že aplikujete hnojivo tak, jak je potřeba.

Ing. Petr Lebeda
Produktový manažer P & L