Zpět na pal.cz
+420 577 113 980
Podpora

Kvalita je na prvním místě

20. 4. 2017
Přední šlechtitelskou stanici Selgen a. s. asi není potřeba představovat. Většina nás zemědělců se s jejich špičkovými osivy celkem často setkáváme. Tím, že se osivo šlechtí v našich domácích podmínkách, je i následná adaptace bezproblémová. Souvisí s tím i to, co si všichni přejeme a v co každoročně na sklonku léta doufáme, a to jsou co největší výnosy. Pochopitelně, že vlivů na vysoký výnos je spousta, zpracování půdy, ošetření porostu, intenzita hnojení a pochopitelně také počasí.
img_0672-(1).jpg
Vyšlechtit prvotřídní osivo na základě požadavků zákazníků je běh na dlou- hou trať. Toho, že to není možné za rok, jsme si všichni moc dobře vědomi. Že je k tomu zapotřebí prvotřídní technika, o tom nikdo z nás nepochybuje. Pojďme se podívat na to, čím se sklízí v Selgenu. Ještě do minulé sklizně používali na středisku ve Stupicích pouze malopar- celní sklízecí mlátičky. U těchto strojů je kladen maximální důraz na čistotu a kvalitu odvedené práce. S tím, jak je počasí čím dál více nevyzpytatelné, si i v Selgenu začínali klást otázku: „Jak si sklizeň co nejvíce usnadnit a zajistit tak kvalitu?“ Řešení bylo poměrně snadné. K maloparcelním mlátičkám, které jsou nutné ke sklizni pokusů, pořídit jednu větší, jež bude zajišťo- vat sklizeň osiva pro zákazníky.

Na řadu tedy přišla otázka, jakou mlátičku vybrat? Přece jen požadavky byly poměrně velké. Kombajn se musí snadno a rychle vyčistit, musí zvlád- nout sklidit traviny, obilniny, popř. i řepku. Důraz byl kladen také na cel- kové zpracování, také hmotnost hrá- la svou roli, přece jen zatížení půdy mlátičkou je poměrně velké.

Vedoucí šlechtitelské stanice ve Stupi- cích, Ing. Radovan Skala, nám při sezná- mení představil svoje požadavky a na závěr dodal: „Ideální by bylo, kdyby existoval kombajn, který by byl jako naše maloparcelka, ale větší.“ Následně jsme si domluvili schůzku ve Velkém Meziříčí, přímo na středisku P & L spol. s r. o. V Me- ziříčí došlo na dokonalé prozkoumání sklízecí mlátičky Sampo Rosenlew C6. Po této návštěvě bylo rozhodnuto.

Nedalo nám to a zeptali jsme se Ing. Ska- ly, jak jsou s mlátičkou spokojeni a proč zvolili zrovna Sampo. „U nás máme několikaleté zkušenosti s maloparcelní sklízecí mlátičkou Sampo a jsme nadmí- ru spokojeni. Viděl jsem, že zpracování velkého kombajnu je stejně precizní jako u menšího brášky a použité materiály jsou opravdu kvalitní, např. nerezová vana vytřásadel. Kvalita, ta je u nás na prvním místě. Navíc nás oslovil přístup k čištění mlátičky, které je opravdu jedi- nečné. Kombajn u nás sklízel jetel, pšeni- ci a ječmen a musím říct, že jsme oprav- du spokojeni. Sklizeň proběhla hladce a rychle.“

Opět se potvrdilo, že finské sklízecí mlátičky Sampo Rosenlew jsou napros- tou špičkou ve své kategorii a nezkla- mou ani ty nejnáročnější uživatele.

Marek Psota
uveřejněno v Mechanizaci zemědělství č. 4/2017